Toekenning inschrijving ontvangen?

Hier vind je al wat info. We bellen je nog op om onderstaande toe te lichten.

Beste ouder

Een poosje geleden meldde je je zoon of dochter aan voor BA of T9. Op 6 mei, in de loop van de dag, ontvang je een bericht via “Meld je aan Antwerpen” of je je zoon of dochter in School de Merode kan komen inschrijven.

Digitaal inschrijven is de norm. Hier lees je hoe je dit doet.

Via onze school ontvang je eerstdaags een aantal documenten per mail of post.

1) Een leerlingenfiche: zet je handtekening op deze leerlingenfiche (datum en uur van inschrijving dien je niet in te vullen)
2) Vul het document “verklaring gelijke kansen” in. Zet je handtekening erop. Je vindt dit document als bijlage bij onze mail of per post.
3) Maak een kopie/scan of foto van de KidsID of de ISI+kaart van je kind.
4) Maak een kopie/scan of foto van het verslag voor toegang buitengewoon onderwijs (verslag M-decreet), opgemaakt door het CLB of het voorlopig CLB-document (informatiedocument inschrijven in scholen buitengewoon onderwijs).

Stuur deze vier documenten naar de school. Hoe?

– ingescand terugmailen (of een foto nemen met je smartphone) naar schooldemerode.info@ankerwijs.be
– per post bezorgen aan School de Merode, Frans van Hombeeckplein 17, 2600 Berchem.

Bezorg deze documenten zo spoedig mogelijk zodat je kind officieel ingeschreven is. Kies je voor een scan of foto? Hou dan de originele leerlingenfiche met jouw handtekening goed bij. Geef ze aan de school als ze terug open is.

Bij “downloads” op deze website vind je het schoolreglement terug.

Wij kijken er alvast naar uit je te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groeten
Namen het ganse schoolteam

Katharina Piskora
Directeur

Deel dit bericht via:

Vorig bericht

Volgend bericht