Welkom

Kijk eens even binnen…

Recente nieuwsberichten:

Toekenning inschrijving ontvangen?

Hier vind je al wat info. We bellen je nog op om onderstaande toe te lichten.

Beste ouder

Een poosje geleden meldde je je zoon of dochter aan voor BA of T9. Op 6 mei, in de loop van de dag, ontvang je een bericht via “Meld je aan Antwerpen” of je je zoon of dochter in School de Merode kan komen inschrijven.

Digitaal inschrijven is de norm. Hier lees je hoe je dit doet.

Via onze school ontvang je eerstdaags een aantal documenten per mail of post.

1) Een leerlingenfiche: zet je handtekening op deze leerlingenfiche (datum en uur van inschrijving dien je niet in te vullen)
2) Vul het document “verklaring gelijke kansen” in. Zet je handtekening erop. Je vindt dit document als bijlage bij onze mail of per post.
3) Maak een kopie/scan of foto van de KidsID of de ISI+kaart van je kind.
4) Maak een kopie/scan of foto van het verslag voor toegang buitengewoon onderwijs (verslag M-decreet), opgemaakt door het CLB of het voorlopig CLB-document (informatiedocument inschrijven in scholen buitengewoon onderwijs).

Stuur deze vier documenten naar de school. Hoe?

– ingescand terugmailen (of een foto nemen met je smartphone) naar schooldemerode.info@ankerwijs.be
– per post bezorgen aan School de Merode, Frans van Hombeeckplein 17, 2600 Berchem.

Bezorg deze documenten zo spoedig mogelijk zodat je kind officieel ingeschreven is. Kies je voor een scan of foto? Hou dan de originele leerlingenfiche met jouw handtekening goed bij. Geef ze aan de school als ze terug open is.

Bij “downloads” op deze website vind je het schoolreglement terug.

Wij kijken er alvast naar uit je te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groeten
Namen het ganse schoolteam

Katharina Piskora
Directeur

Schoolpoort vrije inschrijvingsperiode

VRIJE INSCHRIJVINGEN STARTEN OP 10 MEI OM 9u.

Onze school volgt de richtlijnen van de overheid in het kader van de corona-crisis op. Vrije inschrijvingen kunnen daardoor niet op school gebeuren.

Wat moet je doen?

Registreer je kind voor onze school op maandag 10 mei om 9:00u via https://meldjeaanbuo.antwerpen.be

De vrije plaatsen worden toegewezen volgens het tijdstip van de registratie: wie eerst is, krijgt de plaats. Wacht dus niet te lang.

Hoe kan je je voorbereiden?

Vanaf 7 mei vind je op https://meldjeaanbuo.antwerpen.be:

  • Een overzicht van de beschikbare vrije plaatsen in elke school. (tabblad info over scholen)
  • Een stappenplan: hoe een kind registreren in de vrije periode via Meld je aan?

Hulp nodig?

  • Bij het zoeken naar een school met plaatsen in de buurt op 7 mei?
  • Bij het registreren van je kind op 10 mei vanaf 9u?

Bel gratis de Helpdesk Meld je aan op 0800 62 185.

Voor telefonische ondersteuning bij de registratie kan je de school ook contacteren op het nummer: 03/230 97 86

Bekendmaking open plaatsen na voorrangsperiode

Als lagere school hebben we voor de inschrijvingen, schooljaar 2021-2022, 22 plaatsen voor leerlingen basisaanbod en 14 plaatsen voor leerlingen type 9. Meer info over inschrijvingen vind je hier of neem telefonisch contact op 03/230 97 86.

Meer nieuwsberichten…