Visie kleuteronderwijs Type 9

De basisvisie van onze schoolwerking lees je onder de rubriek Schoolinfo – visie. Hier leggen we graag enkele accenten voor de kleuterwerking.

DENKEN – EXPRESSIE – WARME RELATIES – TAAL en INTERACTIE

Met deze vier kernwoorden bekrachtigen we ons handelen, lerend spelen en spelend leren. Enkele teamleden werken samen om er voor te zorgen dat jij als kleuter kan groeien op maat.

Naast teamleden met een volwaardige onderwijskundige achtergrond werken er ook andere disciplines op school. Zo ondersteunt een logopedist, een psycho-motorisch therapeut of een kinderverzorgster de klaswerking. De pedagoog of psycholoog volgt de schoolloopbaan
van je kind samen met jou mee op.

Ouder en/of begeleider, samen doen we er toe. Samenwerken en samen ontdekken, versteld staan, verwonderd zijn en doorgaan. Daar gaan we voor. Een oprechte transparante communicatie helpt ons allen, met slechts één doel: ruimte voor individuele groei. Zowel schoolinterne als schoolexterne expertise wordt ingezet. Onze school werkt ook nauw samen met externe (kinder-)artsen, kinderpsychiaters, auti-coaches, (kinder-)psychologen, thuisbegeleiders, … allen vanuit de context die jij als ouder mee rondom je kind creëert. Ouders en teamleden doen er toe!

Hier vind je meer info over onze visie:

Taal en interactie

Het werken als teamlid en ouder aan kwaliteitsvolle interacties, aangepast aan de communicatiebehoeften van je kleuter, maken verschil. Dit weerspiegelen we in de individuele en groepsaanpak door aandacht voor aangepaste instructie, aanpassing van
instructie-leer- en spe(e)ltijd. Afstemming is hierbij het toverwoord.

Als onderwijsprofessional werken we elke dag aan kwaliteitsvolle interacties. Deze interacties stimuleren taalgebruik, het verbinden in relatie, het helpen in socio-emotionele ontwikkeling, het ondersteunen in denken en onderzoeken van de wereld rondom ons en het bieden van aandacht voor expressie zowel motorisch, muzisch als creatief.

Als onderwijsprofessional treden we anticiperend of compenserend op waar nodig. Anticiperen of inspelen op dat wat is, vertrekken van wat al kan, aandacht voor competenties die er reeds zijn … ruimte voor individuele groei. Compenseren waar nodig of samen helpen in het aanbieden van alternatieve oplossingen.

Dit kan o.a. door inzetten van enkele strategieën zoals:

  • Pre-teaching: het in kleine groep aanbieden van prikkels voor kleuters met weinig tot geen spreekdurf of herkenbaarheid nastreven door voorspelbaar te zijn. Betrokkenheid verhogen door nieuwsgierigheid uit te lokken, woorden en begrippen verkennen en hanteren, impressies opnemen. Dit binnen de eigen comfortzone en ten voordele van het zelfvertrouwen.
  • Klassikale verkenning: (h)erkennen van het individu binnen de groep. Hoe kan ik in interactie gaan, wat doet dit met me en de ander? Door herhaling van dezelfde concepten komen tot individuele groei. Leeftijdsoverstijgend verkennen van elkaar. Net zoals binnen een gezin zijn jongste en oudste kleuters gevoelig voor modeling. Het nadoen en herhalen van lerend gedrag van anderen.
  • Verbreden en verdiepen: door het aanbod te verbreden en te verdiepen komen tot een deelaspect dat interesse biedt tot verder verkennen. Een aangename flow creëren of net iets ietsie pietsie anders ontdekken, zichzelf uitdagen.

Denken

Als kleuter ontdek je, experimenteer je, exploreer je. Je gaat op ontdekking en op onderzoek vanuit je natuur. Soms heb je een steuntje nodig. Dat geven we je graag. Dat kan bijvoorbeeld door je jezelf te laten ontdekken. Voor de oudste kleuters zijn zintuigkaartjes hier een mooi voorbeeld van. Je richt je aandacht dan op wat je wil kennen of kunnen ontdekken. Denken doe je niet enkel met je hoofd, je denkt immers ook met je handen en voeten, je gevoelens en emoties. Uitproberen en veilig iets nieuws aangaan. We helpen je graag stap voor stap.

Expressie

Kleuters en jonge kinderen drukken zich in allerlei ‘talen’ uit: klanken, beweging, kleuren, af- en opbouwen, …

We werken elke dag aan het opdoen van inzichten, nieuwsgierigheid, verwondering, verbeelding, … dat wat jij kan en wil ontdekken. Spontaan ervoor gaan! Dat is de slogan. Voelen en beleven, emotioneren en ontdekken, kijken en gezien worden. Beweging in ontwikkeling, motorische stimulering merken we mee op. Wat doe en kan jij al? Traplopen, zelfstandig eten, je aan- en uitkleden, over hindernissen gaan en jezelf uitdagen! Maar ook voelen en bewegen, ‘Wat bezorgt je angst en hoe kan ik je helpen?’ wordt mee opgenomen in de dagdagelijkse activiteiten.

Warme relaties

Verbinden met jezelf, de ander en je omgeving. Het is de wisselwerking tussen de teamleden en ‘jij’, tussen ‘jij’ en je klasgenootjes, tussen je klasgenootjes en ‘jij’, tussen ‘jij’ en je wereld rondom je. Ieder als zijn unieke zelf. Wees uniek, we vertrekken vanuit je onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften. Waar ben jij als uniek persoontje klaar voor. Wat mogen wij je bijbrengen om in verbinding te staan? Die vraag stellen we ons samen met jou als ouder telkens opnieuw.

Heb je het even moeilijk, voel je je verdrietig, ben je enorm blij? Neem je tijd. Je krijgt ze, we geven je de ruimte. Geen strafstoel maar een stopstip kan soms helpen om nadien weer verder te gaan. Als onderwijsprofessional sta ik je nabij. Ik geef je de plaats, met veilige grenzen voor jezelf en de anderen.

Naast je ‘hoofd’, de cognitieve ontwikkeling, is er plaats voor je emotionele zijn, je ‘buik’. Als ouder ben je onze eerste partner in overleg.

Jij bent van harte welkom!