Praktisch

Schooluren

Maandag8u20 – 15u05
Dinsdag8u20 – 15u05
Woensdag8u20 – 12u05
Donderdag8u20 – 15u05
Vrijdag8u20 – 15u05

Maaltijden

 • Leerlingen eten in de klas
 • Gezonde voeding en fruit in een brooddoos
 • Fruitdagen: elke dag biedt de school een stuk fruit aan via het project ‘smakelijke school’ van de Stad Antwerpen
 • Water brengen we mee in een herbruikbare fles, graag met je naam op

Vervoer

 • Je kan op verschillende wijzen naar school komen. Lees er alles over in het document ‘Vervoer en opvangmogelijkheid’ beschikbaar bij downloads.
 • Collectief busvervoer kan enkel in geval van dichtstbijzijnde school
 • Meer info over hoe naar schoolgaan? buitengewoonleerlingenvervoer.be
 • Het busreglement is beschikbaar bij downloads.

Gymkledij

 • zwarte of donkerblauwe short
 • wit T-shirt
 • witte sokken
 • witte turnpantoffels

Dit kan eender waar aangekocht worden

Schooluniform

 • Effen lichtblauw hemd, bloesje of polohemd met kraag
 • Effen grijze broek of rok
 • Effen donkerblauwe trui
 • Effen donkerblauwe jas zonder opschriften of print
 • Kousen of sokken in het blauw, grijs of wit
 • Schoenen, laarzen of sandalen in de kleuren wit, blauw, bruin, zwart of grijs met onopvallende veters
 • De jongste groepering draagt geen uniform

Regelmatig wordt tweedehands uniformkledij aangeboden tegen lage prijzen. Heb je thuis te kleine uniformkledij? Breng ze binnen op school, je bewijst er anderen een dienst mee.

Medicatiebeleid

Eerst en vooral willen wij benadrukken dat een zieke leerling niet op school thuis hoort.

Het kan zijn dat uw kind tijdens de schooluren ziek wordt. In dat geval zullen wij de ouders verwittigen om hem/haar te komen halen. De leraren zullen in dit geval geen medicatie toedienen.

Het kan zijn dat een kind op school medicijnen moet nemen op doktersvoorschrift (antibiotica, Rilatine, middelen tegen allergie …). In dat geval moet de school in het bezit zijn van een aanvraagformulier dat door de ouders en een arts wordt ingevuld en ondertekend. De medicijnen worden met de naam van het kind + dosering erop rechtstreeks afgegeven aan de leraar op school (niet via de boekentas).

Dit aanvraagformulier kan u downloaden of vragen op het secretariaat.

Het kan zijn dat uw kind een ongeluk heeft en dat de school snel moet ingrijpen. In dat geval is het belangrijk dat de school op de hoogte is van bepaalde medische informatie. Zo kan zij de dokter of de spoedgevallendienst correcte en de meest recente informatie geven. Onmiddellijk worden ook de ouders ingelicht.

Aan- en afwezigheden

Aanwezig zijn op school en op tijd komen

We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs.

De school begint om 8u20 en eindigt om 15u05 – op woensdag om 12u. Komt u toch te laat, gelieve u dan eerst aan te melden bij het onthaal, ook als u de school verlaat gaat u langs het onthaal om u af te melden.

 • We verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is.
 • Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij het onthaal.
 • We verwachten dat je het secretariaat tussen 8u en 8u20 verwittigt bij afwezigheid van uw kind en aan de leraar een ziektebriefje bezorgt. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Het leerlingenvervoer is erop gericht dat alle leerlingen het uurrooster van de school kunnen benutten. We vragen je er alles aan te doen opdat de bus geen extra oponthoud heeft. Respecteer hiervoor het busreglement waarover je verderop in het schoolreglement meer informatie vindt.

Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding. Als school informeren wij actief het CLB bij problematische afwezigheden.

Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn.

Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig.

 • Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid.
 • Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school.

Voorbeelden hiervan zijn:

het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad; de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is:

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. Je bespreekt dit op voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens:

 • de rouwperiode bij een overlijden;
 • het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;
 • de deelname aan time-out-projecten;
 • persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden.

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni !

Problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag.

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid.

Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een individueel handelingsplan. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat we van je als ouder verwachten.

We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

Kleuters zijn vanaf de dag waarop ze 5 jaar worden leerplichtig.

Schoolreglement

Het volledige schoolreglement is beschikbaar bij downloads.